Centrál Károlyi Mihály u. 9, 1053

A Centrál Kávéház Kft-t 1999-ben alapította dr. Somody Imre azzal a céllal, hogy a budapesti Károlyi Mihály utca Irányi utca sarkán álló történelmi épületben újra helyet kapjon a Centrál Kávéház.
A Centrál feladatának tartja, hogy a magyar gasztronómiai gyökerekre támaszkodva a XXI. századi elvárásoknak megfelelően újítsa meg a kávéházi konyhát. A Centrál célja, hogy felzárkózzon a magyar gasztronómiai kultúra fejlesztésében élen járó intézményekhez és sajátos, a fővárosban egyedülálló nagy kávéházi jellegét megőrizve hozzájáruljon a budapesti éttermi kultúra megújulásához.

A monarchia nagykávéházainak hagyományait újjáéleszteni akaró belvárosi intézmény mára a városi polgárság népszerű és bevett találkozási pontja, ugyanakkor szolgáltatásai nem tartottak lépést a magyar éttermi világ elmúlt években tapasztalható megújulásával. Célunk, hogy a Centrál egy olyan modern, magyar kávéház legyen, amely nélkülözi a magyaros éttermek konyhai nehézkességét, a gourmet éttermek feszes szigorát és az ipari süteménygyárak önismétléseit.

PROGRAMOK

19:00
Pilinszky–KOSBOR–Turek - verszenei kalandozás Pilinszky János költészetében

Előadók: Tamás Benedek, Nemes Janó, Gyulai Csaba (a Kosbor Trió) és Turek Miklós

A különleges hangulatú verszenei előadás Pilinszky János költészetét eleveníti meg. Az előadásból egy vívódó, Isten-kereső és termékeny emberi magány története tárul elénk.
A különleges, egyedi hangszereken (gadulka, kavola és lantgitár) és Tamás Benedek hangján megszólaló középkorias-keleties hangzásvilágú megzenésített versek és a Turek Miklós által előadott Pilinszky-költemények kölcsönösen, egymást erősítve hatnak a közönségre.

A Versszínház 2004 óta működik, több díjat is kaptak, külföldön is rendszeresen fellépnek. Ars poeticájuk a magyar költészet megismertetése mindenkivel.

22:00
Versszínházi monodráma József Attila életéről és költészetéről kizárólag versei felhasználásával

Turek Miklós, rendhagyó irodalomórának is kiválóan alkalmas előadásában József Attila elképzelt utolsó éjjele tárul elénk, egy soha meg nem íródott búcsúlevél története, "idesereglik, ami tovatűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz".
A levél összegzés és magyarázat a barátok és az utókor számára végső döntéséről, amelyről igazából nem is tudjuk, hogy döntés volt-e vagy csak egy szerencsétlen véletlen. A vonat, ami pontot tett József Attila életére, örökre elvitte a megoldást és a magyarázatokat is. Milyen lehetett a költő utolsó éjszakája? Nem tudjuk. De talán megsejthetjük ebben a monodráma-szerű előadásban.